İnternet Society Nedir?

  1. Web Tasarım
  2. İnternet Society Nedir?

Internet Society (IS), 1992’ de kurulan ve amacı Internet ile ilgili gelişimler, yeni çalışmalar için bir nevi yol göstericilik olan, kar amacı gütmeyen (non-profit) bir kuruluştur. IS, Internet ile ilgili teknik çalışmaları yönlendiren ve denetleyen Internet Architecture Board (IAB)’ un çalışmalarını destekler. IAB’ nin aktivitelerinden bir diğeri de, TCP/IP konusunda çalışmalar yapan Internet Engineering Task Force (IETF) tır. IAB’ nin diğer aktiviteleri arasında, Ağ Teknolojileri ile ilgili çalışmalar yapan Internet Research Task Force, IP adreslerinin verilmesi ile ilgili çalışmalar yapan Internet Assigned Numbers Authority, ve DNS ile ilgili konularda çalışan Internet Registary grubu gösterilebilir.